Cách đăng ký tài khoản trên MuaMy.vn

Để có thể thanh toán trên www.muamy.vn bạn cần đăng ký 1 tài khoản cá nhân. Tài khoản này sẽ giúp cho bạn quản lý thông tin cá nhân và kiểm tra tình trạng đơn hàng.

Cách đăng ký:

- Ngoài trang chủ của www.muamy.vn bạn chọn mục Đăng ký Cách đăng ký tài khoản trên muamy.vn

- Trong giao diện đăng ký bạn sẽ có 2 lựa chọn: 

Cách đăng ký tài khoản 2

+ Cách 1: Điền đầy đủ thông tin trong các khung:

- Tên

- Họ và tên đệm

- Email

- Mật khẩu

Xong nhấn "Đăng ký tài khoản"

 

+ Cách 2: Nếu bạn có tài khoản Facebook hoặc tài khoản Gmail, bạn có thể đăng nhập bằng một trong hai loại tài khoản đó

Cách đăng kí tài khoản 3

Giao diện đăng nhập bằng facebook

 

Cách đăng ký tài khoản 4

Giao diện đăng nhập bằng Gmail

 

Cách đăng ký tài khoản trên muamy.vn 5

Nhấn "Cho phép" để hoàn tất.

 

Giao diện sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản trên muamy.vn

 Giao diện sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản trên muamy.vn

 

Scroll To Top

muamy.vn muamy.vn